MİYOFASYAL TETİK NOKTA ile ilgili görsel sonucu 

Halk arasında kulunç olarakta bilinir. Her yeri tutabilmesiyle beraber daha çok omuz,boyun, baş ,sırt ve belde olur.

 

miyofasyal ağrı, travma,stres, sürekli tekrarlanan kas aktiviteleri ve bozuk postürden kaynaklanan yumuşak doku kökenli bir ağrıdır. Genellikle kas kasılmasıyla ilişkilidir ve sıklıkla boyun bölgesinde görülür. Hastalar boyun ve omuz ağrılarından uyku bozukluklarından ve bazen de baş ağrısından yakınırlar. Vücudun bir çok bölgesinde görülmesiyle birlikte  özellikle ense, boyun ve kürek kemiğinin üzerinde önemli sayıda tetik nokta vardır.İlaçlar, germe egzersizleri,enjeksiyonlarla tedavisi planlanır

Tetik nokta tedavisinde enjeksiyon

Tetik nokta enjeksiyonu tipik olarak düşük doz lokal anestetik   ( bazen steroid ve hipertonik sodyum klorür eklenebilir ) bir ilacın dikkatli bir uygulama ile tetik nokta içine verilmesi şeklinde yapılır. Miyofasyal kaynaklı baş ağrılarında ve tetik nokta ağrılarında mükemmel yarar sağlayan basit bir yöntemdir. Tetik nokta enjeksiyonu ağrılı değildir ve gerektiğinde belirli aralıklarla tekrarlanabilir. Temel etki mekanizması kas spazmının odak noktasını zayıflatmaktır.